Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3543
Title: Wprowadzenie
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki; księgi jubileuszowe
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 5-12). Katowice : WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wprowadzenie do księgi jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu, od 1981 roku kierownikowi Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, z okazji 65. rocznicy Jego urodzin oraz 42-lecia pracy zawodowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3543
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Wprowadzenie_czas_spoleczny.pdf286,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons