Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKubisztal, Julian-
dc.date.accessioned2018-05-15T06:26:39Z-
dc.date.available2018-05-15T06:26:39Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn9788322621253-
dc.identifier.isbn9788380122000-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3566-
dc.description.abstractWspółczesna inżynieria korozyjna to nauka o silnym interdyscyplinarnym charakterze, której głównym zadaniem jest maksymalne spowolnienie procesu stopniowego niszczenia materiałów w wyniku ich elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania z otaczającym środowiskiem. W celu analizy reakcji zachodzących na granicy faz materiał — środowisko korozyjne stosowane są od dawna techniki stało- i zmiennoprądowe, jednak metody te nie dostarczają pełnej informacji na temat badanych układów elektrochemicznych. Pełna analiza zjawisk korozyjnych wymaga zastosowania pomocniczych technik, które pozwalają gromadzić dane w czasie rzeczywistym i jednocześnie wyróżniają się wysoką zdolnością rozdzielczą, czyli umożliwiają charakterystykę powierzchni materiału w mikroskali. W ostatnim dwudziestoleciu w obszarze badań elektrochemicznych pojawiły się nowe metody skaningowe, dzięki którym można przeprowadzić nieniszczące i niekontaktowe lokalne pomiary in situ. W metodach skaningowych jako sondy stosuje się mikroelektrody, które mogą rejestrować parametry charakteryzujące jakościowo i ilościowo lokalną aktywność elektrochemiczną powierzchni materiału w określonym roztworze elektrolitu. Do elektrochemicznych metod skaningowych zalicza się: metodę pomiaru lokalnego napięcia kontaktowego sondą Kelvina (SKP — ang. Scanning Kelvin Probe), metodę pomiaru lokalnego prądu jonowego sondą drgającą (SVET — ang. Scanning Vibrating Electrode Technique), metodę lokalnej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (LEIS — ang. Localized Electrochemical Impedance Spectroscopy) oraz metodę elektrochemicznej mikroskopii skaningowej (SECM — ang. Scanning Electrochemical Microscopy).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinżynieria korozyjnapl_PL
dc.subjectmikroskopia elektronowa skaningowapl_PL
dc.subjectsonda Kelvinapl_PL
dc.subjectsonda drgającapl_PL
dc.titleElektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w inżynierii korozyjnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubisztal_Elektrochemiczne_metody_skaningowe.pdf57,34 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons