Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3603
Title: Inwazje biologiczne w środowiskach słodkowodnych : wybrane zagadnienia
Authors: Serafiński, Włodzimierz
Strzelec, Małgorzata
Krodkiewska, Mariola
Keywords: biologia wody słodkiej; inwazje biologiczne; organizmy słodkowodne; biologia i ochrona środowiska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Prezentowany skrypt powstał z inicjatywy Pana doc. dr. Włodzimierza Serafińskiego, który inwazjami do środowisk słodkowodnych: ich modelami, przebiegiem, skutkami i drogami, zajmował się do ostatnich dni Swego życia. Pozostawił nam, Swoim współpracowniczkom, bez mała zakończone opracowanie wymienionych zagadnień, nad którymi pracowaliśmy w czasie choroby Pana Docenta. Właśnie wpływy inwazji, oddziaływanie przekształceń środowiska stanowiły ożywiony wówczas temat naszych dyskusji. Podjęłyśmy się realizacji ostatniego marzenia Pana Docenta — zainteresowania studentów problemem inwazji. Zachodzą one przecież wciąż na naszych oczach i jako przyrodnicy powinniśmy dokonać wszelkich starań, aby zapobiegać ich skutkom. Naszym zadaniem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń różnorodności biologicznej na Ziemi. Problem ten jest szczególnie bliski nam — mieszkańcom terenów pozostających pod wpływem antropopresji, której skutki, w tym również w środowiskach słodkowodnych, powinniśmy umieć przewidzieć, ocenić, a swoimi działaniami starać się im zapobiegać".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3603
ISBN: 9788380122284
9788322623978
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serafinski_Inwazje_biologiczne_w_srodowiskach_slodkowodnych.pdf19,62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons