Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRaś, Danuta-
dc.date.accessioned2018-05-16T05:52:31Z-
dc.date.available2018-05-16T05:52:31Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationDanuta Raś. (2010). "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" i studia podyplomowe - cenne inicjatywy Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. W: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 762-768). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322619674-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3609-
dc.description.abstractWażną inicjatywą Profesora Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego było zapoczątkowanie i wspieranie twórczych projektów naukowo‑wydawniczych środowiska. W roku 1997 na rynku wydawniczym ukazał się kwartalnik „Auxilium Sociale — Wsparcie Społeczne”. Jak pisał Profesor w pierwszym numerze pisma: „Celem podstawowym podjętej inicjatywy jest stymulacja wzrostu zainteresowania opinii publicznej w kraju problematyką niepełnej sprawności oraz innych sytuacji i problemów szczególnie trudnych […] wymagających zorganizowanej pomocy”. Zespół redakcyjny pragnął poddać analizie bariery społeczne, ograniczające szansę ludzi na udział w życiu społecznym, tak aby wzrastająca świadomość konsekwencji braku lub niepełnej sprawności, przyczyniła się do powszechniejszego inicjowania działań stricte kompensacyjnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprof. Andrzej Radziewicz-Winnickipl_PL
dc.subject„Auxilium Sociale — Wsparcie Społeczne” - kwartalnikpl_PL
dc.subjectstudia podyplomowepl_PL
dc.title"Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" i studia podyplomowe - cenne inicjatywy Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ras_Auxilium_Sociale_wsparcie_spoleczne_i_studia_podyplomowe.pdf279,94 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons