Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3610
Title: Refleksje o wychowaniu
Authors: Dramska, Danuta
Keywords: prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki; wychowanie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 767-768). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Janina Doroszewska w cyklu Materiały wychowawcze pisze: „Wychowawstwo niewątpliwie jest sztuką”. Słowa te chciałabym przenieść na grunt twórczości wychowawczej prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3610
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dramska_Refleksje_o_wychowaniu.pdf251,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons