Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3611
Title: Podróż jako forma poznania rzeczywistości
Authors: Wilk, Teresa
Keywords: podróże; Andrzej Radziewicz-Winnicki
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 769-772). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Odbywane podróże, zachowując różnorodny charakter, sprawiają, że świat, w którym uczestniczymy, po który sięgamy, wydaje się coraz mniejszy i coraz bardziej dostępny. Globalna przestrzeń w coraz większym stopniu kontrolowana przez człowieka, uwzględniająca jego ruchliwość, jego dążenia do zaspokajania potrzeb, kurczy się, wyznaczając coraz częściej dostępne terytoria.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3611
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_Podroz_jako_forma_poznania_rzeczywistosci.pdf273,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons