Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3612
Title: Co napisać o Profesorze?
Authors: Dyrda, Beata
Pituła, Beata
Keywords: prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki; Katedra pedagogiki społecznej
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 773-774). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Podziękowania dla Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3612
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyrda_Co_napisac_o_Profesorze.pdf262,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons