Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3641
Title: Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami
Authors: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Małysa, Oksana
Keywords: język rosyjski gramatyka podręczniki akademickie; Język rosyjski podręczniki dla polskojęzycznych; Język rosyjski gramatyka zadania i ćwiczenia
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami przygotowana została z myślą o osobach, które rozpoczynają naukę języka rosyjskiego od podstaw i będą ją kontynuować. Część teoretyczna ogranicza się do takiego zakresu materiału, który powinien zostać opanowany przez osoby chcące nauczyć się języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikację. W związku z tym część ta obejmuje wiadomości zarówno z gramatyki funkcjonalnej, jak i z pragmatyki oraz stylistyki. Ćwiczenia uwzględniają podejście komunikacyjne, preferowane obecnie w nauczaniu języków obcych. Wiele ćwiczeń zawiera nowy materiał leksykalny, przydatny w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Do większości ćwiczeń przygotowany został klucz, pozwalający na samodzielną weryfikację efektów pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3641
ISBN: 9788322622704
9788380121232
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubocha_Kruglik_Gramatyka_praktyczna_jezyka_rosyjskiego_z_cwiczeniami.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons