Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3644
Title: Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski
Authors: Krzysztofik, Robert
Keywords: Aglomeracje Polska; urbanizacja Polska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Miasta i aglomeracje miejskie na obszarze współczesnej Polski począwszy od XIII w. stanowią jeden z ważniejszych elementów struktury społeczno-ekonomicznej kraju. Miasta i ich skupienia, przede wszystkim w formie osadniczej aglomeracji miejskiej, stały się trwałym elementem krajobrazu miejskiego. Skupienia miejskie były i są w przestrzeni Polski pewnym symbolem specyfiki urbanizacji i świadkiem różnych uwarunkowań, mających wpływ na powstawanie form policentrycznych. W pracy istotę powstawania aglomeracji miejskich zaprezentowano w ujęciu mechanicystyczno-termodynamicznym. Podstawę wyjaśnień stanowiła miastotwórcza rola sił dośrodkowej i odśrodkowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3644
ISBN: 9788322622667
9788322623763
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztofik_Geneza_aglomeracji_miast_na_obszarze_Polski.pdf69,28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons