Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3727
Title: Badania nad sejsmicznością w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym - ewolucja poglądów na pochodzenie wstrząsów
Authors: Zuberek, Wacław M.
Keywords: sejsmiczność; Górnośląskie Zagłębie Węglowe
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 9-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dzisiaj wiadomo, że występowanie sejsmiczności indukowanej w obszarze eksploatacji górniczej jest wynikiem naruszenia równowagi w górotworze i przejawem niestabilnego wyzwalania akumulowania w nim energii odkształcenia, przy czym źródła akumulowanej energii mogą być różne — zwykle są to naprężenia eksploatacyjne, które mogą się nakładać na naprężenia tektoniczne, lub obserwujemy je w górotworze o właściwościach zdeterminowanych budową i historią geologiczną obszaru. Z naukowego punktu widzenia bardzo istotne jest wyróżnienie naprężeń eksploatacyjnych i ewentualnej składowej tektonicznej, jednakże już R. TEISSEYRE (1983) stwierdził, że „rozróżnianie wstrząsów na eksploatacyjne i tektoniczne może być trudne i bezprzedmiotowe, jeśli powiązanie naturalnej tektoniki i długotrwałej eksploatacji doprowadziło do pola naprężeń, które ze względu na swój charakter i zasięg trudno rozdzielić na części różne przyczynowo”. Z tego też względu tylko długotrwałe badania i obserwacje oraz monitoring obszaru mogą doprowadzić do pewnych korelacji, z których można wyciągnąć odpowiednie wnioski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3727
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuberek_Badania_nad_sejsmicznoscia_w_Gornoslaskim.pdf266,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons