Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3731
Title: Pomiary przemieszczeń w technologii statycznej GPS
Authors: Jochymczyk, Krzysztof
Keywords: pomiary przemieszczeń; technologia statyczna GPS; badania sejsmologiczne
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 27-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Badania sejsmologiczne wstrząsów o wysokich energiach, które są prowadzone na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, wskazują na ich ścisły związek z budową geologiczną tego obszaru. Potwierdzeniem tezy o tektonicznym i eksploatacyjnym charakterze wstrząsów może być wykonanie długoterminowych badań geodynamicznych, prowadzonych na lokalną i regionalną skalę. Interpretacja tego rodzaju badań w rejonach prowadzenia intensywnej eksploatacji górniczej jest bardzo trudna, ze względu na występowanie dużych przemieszczeń, wywołanych przez podziemną eksploatację górniczą. Z tego powodu badania geodynamiczne wykonywane techniką GPS w rejonach prowadzenia eksploatacji górniczej powinny zostać uzupełnione dodatkowo o szczegółowe badania geologiczne, sejsmologiczne oraz satelitarną interferometrię radarową. Jednakże odprężenie górotworu wywołane przez eksploatację górniczą może powodować wyzwolenie istniejących naprężeń tektonicznych. Kluczowe znaczenie w kompleksowej interpretacji danych ma bardzo dokładne rozpoznanie geologiczne, wynikające z prowadzenia prac górniczych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3731
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNoZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jochymczyk_Pomiary_przemieszczen_w_technologii.pdf12,93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons