Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3753
Title: Badanie rozkładu epicentrów silnych wstrząsów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
Authors: Idziak, Adam
Keywords: epicentra silnych wstrząsów; GZW; analiza rozkładu epicentrów
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 53-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Chociaż eksploatacja prowadzona jest na całym obszarze GZW, epicentra silnych wstrząsów grupują się w wydzielonych skupiskach. Skupiska te leżą w następujących subjednostkach strukturalnych GZW: — synklina Bytomia (niecka bytomska), — synklina Kazimierza (niecka kazimierzowska), — antyklina główna (siodło główne), — siodło główne — rejon Jaworzna, — synklina główna (niecka główna), — strefa fałdowa (Rybnicki Okręg Węglowy). Skupiska silnych wstrząsów oddzielone są od siebie obszarami asejsmicznymi, w których nie rejestruje się wstrząsów o takim zakresie energii, chociaż mogą tam występować niskoenergetyczne wstrząsy typowo eksploatacyjne, niewywołujące niszczących skutków ani w wyrobiskach górniczych, ani na powierzchni. Rozkład epicentrów silnych wstrząsów występujących w GZW nie zależy od skali, w której rozpatruje się ich lokalizację.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3753
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Idziak_Badanie_rozkładu_epicentrow_silnych_wstrzasow.pdf4,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons