Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3756
Title: Podsumowanie wyników i wnioski
Authors: Zuberek, Wacław M.
Keywords: Sejsmometria; górnictwo - tąpnięcia - badania; GZW
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 89-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Badania zmienności warunków deformacji na podstawie analizy parametrów geometrii uskoków w rejonie siodła głównego pozwoliły określić kryteria regionalnego podziału i wydzielenia obszarów, w których uskoki wykazują zachowanie podobne do podatnego oraz kruchego w okresie deformacji górotworu. Małą podatnością charakteryzują się obszary zlokalizowane w południowym skrzydle uskoku kłodnickiego. W rejonie siodła głównego występują naprzemiennie obszary o średniej i dużej podatności. W obszarach o małej podatności można spodziewać się dużej liczby wstrząsów niskoenergetycznych. W obszarach o wyższej podatności należy się spodziewać wstrząsów o wyższych energiach sejsmicznych. Wdrożenie do praktyki tej analizy pozwoli na zwiększenie dokładności prognozowania sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3756
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuberek_Podsumowanie_wynikow_i_wnioski.pdf230,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons