Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3773
Title: Nacjonalizm Gilberta Keitha Chestertona a nacjonalizm Risorgimento i nacjonalizm integralny
Authors: Maciej, Wąs
Keywords: Gilbert Keith Chesterton; Charles Maurras; nacjonalizm; nacjonalizm integralny; nacjonalizm Risorgimento; demokracja; republikanizm; Kościół
Issue Date: 2017
Publisher: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Nauk Politycznych
Citation: Społeczeństwo i Polityka, 2(51)/2017, s. 125-138
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zbadanie nacjonalistycznych pierwiastków myśli Gilberta Keitha Chestertona w perspektywie historycznego podziału nacjonalizmu na nacjonalizm Risorgimento i nacjonalizm integralny i wykazanie, że jego idee, pomimo zdecydowanego powinowactwa z nacjonalizmem Risorgimento, w znacznej mierze wymykają się temu podziałowi. Początek stanowi przybliżenie ogólnej teorii, stosowanej w artykule; następnie przeprowadza się analizę myśli Chestertona pod kątem jej podobieństw z głównym nurtem „starej” myśli nacjonalistycznej, w kilku najbardziej zasadniczych, wyszczególnionych wcześniej punktach; na koniec następuje omówienie trzech wypadków, w których podobnego powinowactwa nie da się stwierdzić, i które stanowią w związku z tym o oryginalności Chestertonowskich poglądów. Na końcu zamieszczone jest podsumowanie i garść ogólnych wniosków, jakie można wysnuć z podobnych obserwacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3773
ISSN: 1733-8050
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Was_Nacjonalizm_Gilberta_Keitha_Chestertona.pdf555,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons