Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3790
Title: Wybrane ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne z zakresu fizyki Ziemi
Authors: Mendecki, Maciej J.
Kowalska, Arlena
Keywords: fizyka Ziemi; geofizyka; pole siły ciężkości; sejsmologia; pole cieplne Ziemi; pole magnetyczne Ziemi
Issue Date: 1-Oct-2010
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydział Nauk o Ziemi
Abstract: Skrypt dla II roku Geofizyki, przedmiot Fizyka Ziemi
Description: Skrypt dla II roku Geofizyki, przedmiot Fizyka Ziemi
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3790
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mendecki_Wybrane_cwiczenia_rachunkowe_i_laboratoryjne_z_zakresu_fizyki_Ziemi.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons