Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3793
Title: Pomoc rodziny i szkoły dziecku przeżywającemu żałobę : refleksje o śmierci
Authors: Ruman, Natalia Maria
Keywords: śmierć; strata kogoś bliskiego; przeżywanie żałoby przez dziecko; pomoc szkoły i rodziny w przeżywaniu starty przez dziecko
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), “Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2.” (s. 163-178). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Gdy śmierć dotyka kogoś bliskiego, dzieci przeżywają wstrząs, reagują złością, gniewem, smutkiem i nie chcą się z tym pogodzić. Najtrudniej zaakceptować dziecku nieodwracalność takiej sytuacji. W klasie należy rozmawiać o stracie kogoś bliskiego, o tym, że nie da się zrozumieć cudzych uczuć po tak wielkiej stracie jak śmierć najbliższych osób w rodzinie. Należy okazać uczniowi, że w klasie dla grupy jest on ważny i wspierać go, podarować jakieś drobiazg, rysunek".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3793
ISBN: 9788380120556
9788380120549
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruman_Pomoc_rodziny_i_szkoly_dziecku_przezywajacemu_zalobe.pdf341,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons