Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3800
Title: Wartość kontaktów międzynarodowych w kształceniu studentów pedagogiki i dzieci (w kontekście własnych doświadczeń pedagogicznych)
Authors: Oelszlaeger-Kosturek, Beata
Keywords: kształcenie studentów; kształcenie dzieci
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1" (S. 137-144). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Podjęty przeze mnie wątek kształcenia języków obcych w klasach początkowych to swego rodzaju retrospektywny wgląd we własną pedagogiczną pracę i jej rezultaty. Stanowi przy tym kontynuację i zakończenie cyklu opracowań, który rozpoczęłam wraz z wprowadzeniem języka obcego do klas pierwszych. Wymieniając z imienia i nazwiska osoby (a wśród nich Redaktorkę serii Nauczyciele-Nauczycielom, dr Bronisławę Dymarę), które wspierały moje pedagogiczne – innowacyjne i językowe – doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej oraz w kształceniu przyszłych nauczycieli dla tego właśnie etapu kształcenia, chciałabym Im w ten sposób podziękować.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3800
ISBN: 9788380123144
9788380123151
9788380120563
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oelszlaeger_Kosturek_Wartosc_kontaktow_miedzynarodowych_w_ksztalceniu.pdf902,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons