Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3804
Title: Authorware 7 : podstawy projektowania z przykładami
Authors: Janczyk, Janusz
Keywords: Authorware 7; podręcznik Authorware 7
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Podręcznik programu Adobe Authorware 7 (AW7), który jest uważany za wiodący program w branży oprogramowania do tworzenia interaktywnych aplikacji komputerowych kursów i szkoleń.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3804
ISBN: 9788322618486
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczyk_authorware_7_podstawy_projektowania.pdf23,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons