Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3810
Title: Dorośli i dzieci w świecie marzeń : wywiad Bronisławy Dymary z Barbarą Pierzchałą
Authors: Dymara, Bronisława
Pierzchała, Barbara
Keywords: Bronisława Dymara; Barbara Pierzchała; wywiad; wiersze; marzenia i wyobraźnia; wychowywanie dzieci
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), “Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2.” (s. 187-198). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W każdym człowieku dorosłym i dziecku są jakieś marzenia. Ich poznawanie zaciekawiło mnie. Stało się potrzebą mego serca, podobnie jak bycie nauczycielką. Sądzę, że ziszczanie się marzeń jest świętem, a dobro i piękno trwają na przekór brzydocie świata. Piękno zawiera w sobie wielość możliwości danych człowiekowi, godnych poznania i badania. W pracy magisterskiej na temat: Świat marzeń dziecka ośmio- i jedenastoletniego jako poszukiwanie dobra i piękna miałam możność interpretować marzenia jako wartości, dokonywać ich selekcji, próbować oceniać znaczenie marzeń w życiu dzieci".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3810
ISBN: 9788380120549
9788380120556
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dymara_Dorosli_i_dzieci_w_swiecie_marzen.pdf255,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons