Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3842
Title: XX-lecie Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos" w Zebrzydowicach"
Authors: Sikora, Jadwiga
Keywords: International Festival of Regional Bands ”Złoty Kłos” in Zebrzydowice; participants of the International Festival of Regional Bands”Złoty Kłos” in Zebrzydowice.
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Szyndler (red.), "Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych" (S. 193-204). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The first Festival of Regional Bands ”Złoty Kłos” was held in Zebrzydowice in May 1994 and was a one-day local event. In 1997, it grew to a rank of a voivodship festiwal to turn, in 2001, into the International Festival of Regional Bands “Złoty Kłos” Euro-Folklor. Since the year 2001, regional reviews have been simultaneously held in Český Těšín (as concerts) and in Zebrzydowice (as a competition). During 20 years, the International Festival was developing dynamically with more and more folk bands coming to Zebrzydowice not only from Silesia, but also from distant regions of Poland and abroad. In 1997, alongside ”Złoty Kłos” emerged “Złoty Kłosik” for children and youth to be evaluated separately. Within 20 years, the Festival of Regional Bands was transformed into a giant folk event with 100 participants on average during the past 15 years.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3842
ISBN: 9788380126930
9788380126947
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sikora_XX_lecie_miedzynarodowego_przegladu_zespolow.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons