Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/393
Tytuł: Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze
Autor: Łapaj, Justyna
Słowa kluczowe: Ecuadorian Prisons; Crisis of Justice; Drugs Smuggling; Drug Gangs; Latin American Prisons
Data wydania: 2016
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 16 (2016), s. 118-144
Abstrakt: Abstract: The situation of Poles inmates in the Ecuadorian prisons, in the context of the crisis of justice in Ecuador Smuggling drugs from Latin American countries, with the participation of European citizens is a complex and multi‑faceted phenomenon. There is a variety of its manifestations and scale, as well as the variety of profiles and stories of people smugglers who are involved in the smuggling process. Unfortunately, among them there are also Poles although the trend, compared with the initial years of the first decade of the twenty‑first century, is decreasing. In media there are shown some information about the smuggling, but only periodically there are some news about smuggling attempts undertaken by organized criminal groups. Too rarely informed about the people running, whether on behalf of drug gangs, whether on their own responsibility, and about the specifics of conditions in Latin American prisons, radically different from European penitentiary systems.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/393
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lapaj_Sytuacja_Polakow_osadzonych_w_ekwadorskich_wiezieniach.pdf589,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons