Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/394
Tytuł: Polityka medialna jako teoria i praktyka regulacyjna
Autor: Michalczyk, Stanisław
Słowa kluczowe: Media Policy; Government; Governance; Actors of the Media Policy
Data wydania: 2016
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 16 (2016), s. 147-166
Abstrakt: Media Policy as a theory and practice of regulation The article focus on theoretical and practical aspects of contemporary media policy, finding the phenomena as an activity of creation and implementation of general principles and rules regarding the operation of media organizations and mediated public communication. In fact media policy is based on two different levels of regulation: government and governance. The author discusses the activities of key actors of media policy and regulation. He claims that within the internal affairs an important role in Media Policy play the regulatory authorities. Among the key actors of European Media Policy are such institutions as the Council of Europe, OSCE and European Union, while on a global scale operate especially ITU, WTO, ONZ and UNESCO.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/394
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalczyk_Polityka_medialna_jako_teoria_i_praktyka_regulacyjna.pdf623,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons