Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3953
Title: Pojęcie mediatyzacji w nauce o kumunikowaniu
Authors: Michalczyk, Stanisław
Keywords: mass media; mediatyzacja; medializacja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 17-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Obecny stan rozwojowy wszystkich typów mediów nie daje podstaw do obwieszczenia końca ery medializacji. Nie można też mówić o końcu komunikowania masowego. Wszystkie środki komunikowania wraz ze swoimi specyficznymi funkcjami umożliwiają proces społecznych zmian, ale same wskutek tych zmian nie ulegają destrukcji. Medializacja powoduje zmiany w postrzeganiu rzeczywistości, nawet jej subiektywną utratę, nierówności społeczne, ale też stwarza nowe możliwości w różnych aspektach komunikowania. Jako kategoria naukowa zaś zawiera w sobie wiele potencjału teoretyczno‑analitycznego".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3953
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalczyk_Pojecie_mediatyzacji_w_nauce_o_komunikowaniu.pdf680,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons