Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3957
Title: Wewnętrzne krajobrazy sztuki - arteterapia we wspieraniu procesów socjalizacyjnych osób z niepełnosprawnością
Other Titles: The inner mindscape of art-art therapy as a support of socialization of disabled people
Authors: Godawa, Joanna
Godawa, Szymon
Keywords: art therapy; disability; socialization
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. Wrona, J. Rottermund (red.), "Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych" (S. 105-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych T. 21 (2/2015);
Abstract: The main aim of this article is to present role of art therapy in the process of disable people socialization. The article presents short characteristic of disability, socialization and social integration and art therapy. In the end there are presented descriptions of disable artist.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3957
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Godawa_Wewnetrzne_krajobrazy_sztuki.pdf304,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons