Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3970
Title: Ted Hughes and the poetry of the four seasons
Authors: Borkowska, Ewa
Keywords: Ted Hughes; przyroda w literaturze
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), " Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses " (S. 33-46). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł Ted Hughes i poezja czterech pór roku jest próbą ukazania poety natury, związanego z najbardziej pierwotnym obrazem przyrody, który ukazany zostaje przez poezję w sposób fizyczny, lecz również metaforyczny. Hughes jest poetą „dzikiej natury” i wszystkich jej symptomów. Szczególnie w tomie Cztery pory roku poeta stara się zaprowadzić czytelnika na łono dzikiej przyrody, by pokazać „doświadczenie z rzeczywistą dzikością”. Zestawienie tej poezji z muzyką La Quarto Stagioni Antonio Vivaldiego oraz poetyckiej wizji pór roku Jamesa Thomsona pokazuje, że Hughes jest malarzem modernizmu bardziej niż pozostali artyści, barokowy Vivaldi i romantyczny Thomson. Hughes potrafi obudzić to, co rzeczywiste w przyrodzie, ale i w języku, ukazać, że język poetycki może wydobyć to, co przenika wnętrze człowieka, sięga do najgłębszych stanów emocjonalnych, lecz również pobudza wyobraźnię i wszelkie możliwości emocjonalne odbiorcy-czytelnika.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3970
ISBN: 9788322622568
9788380120259
9788322622599
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borkowska_Ted_Hughes_and_the_Poetry_of.pdf324,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons