Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3998
Title: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
Authors: Nowak, Anna Katarzyna
Keywords: osoba niepełnosprawna; wykluczenie społeczne; przeciwdziałanie; wsparcie; pomoc społeczna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 2014, t. 2, s. 21-30
Abstract: W artykule zwrócono uwagę na sytuację osób niepełnosprawnych w okresie zmiany społecznej. Uzasadniono potrzebę udzielania im wszechstronnego wsparcia. Analizie poddano działania podmiotów udzielających osobom niepełnosprawnym wsparcia, zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zadania pomocy społecznej na rzecz niepełnosprawnych. Wymieniono czynniki inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3998
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Przeciwdzialanie_wykluczeniu_spolecznemu.pdf287,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons