Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4002
Title: Sprawozdanie z X-lecia Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Ustroniu
Authors: Prysak, Dorota
Keywords: konferencje naukowe; Ustroń; sprawozdania
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Bełza, D. Prysak (red.), "Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych : różne aspekty rzeczywistości" (S. 201-203). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, t. 19;
Abstract: Temat konferencji był kontynuacją podjętych rozważań nad wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych (Ustroń 2004), przemianami w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi (Ostrawa 2005), wątkami koniecznymi w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2006), kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Ostrawa 2007), problemami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2008), równymi szansami w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami (Ostrawa 2009), zagadnieniami edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2010), refleksjami nad współczesnymi trendami w pedagogice specjalnej (Ostrawa 2011), zagadnieniami edukacji, socjalizacji i fizjoterapii w życiu osób niepełnosprawnych (Cieszyn 2012) oraz zagadnieniami edukacji inkluzyjnej (Ostrawa 2013).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4002
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prysak_Sprawozdanie_z_X-lecia_Miedzynarodowych_Konferencji.pdf226,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons