Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4004
Title: Panel dyskusyjny pt. "Świat widziany z drugiej strony - oczekiwania osób niepełnosprawnych"
Authors: Bełza, Magdalena
Keywords: niepełnosprawność; oczekiwania; konstruowanie świata; zmiany
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Bełza, D. Prysak (red.), "Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych : różne aspekty rzeczywistości" (S. 205-219). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, t. 19;
Abstract: Opracowanie zawiera zapis dyskusji panelowej, która miała miejsce w ramach Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną”. Konferencja odbyła się w kwietniu 2014 roku w Ustroniu. Zamysłem autorów była dyskusja nad zmianami zachodzącymi w pedagogice specjalnej oraz w różnych dziedzinach życia codziennego osób niepełnosprawnych. Pytaniem kluczowym było, jak te zmiany są widziane z ich perspektywy. Uczestnikami panelu były osoby niepełnosprawne oraz jeden rodzic dziecka niepełnosprawnego. Dobór dyskutantów pozwolił na szerokie spojrzenie na życie osoby niepełnosprawnej w obecnej rzeczywistości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4004
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belza_Panel_dyskusyjny_pt_swiat_widziany_z_drugiej_strony.pdf288,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons