Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4022
Title: Marketing polityczny w wyborach prezydenckich w Rosji
Authors: Gierula, Marian
Keywords: marketing polityczny; wybory prezydenckie w Rosji
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 413-423). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Historia marketingu politycznego w Rosji, a zwłaszcza politycznej reklamy oraz innych komunikacyjnych relacji ze społeczeństwem, nieodłącznie związana jest z demokratycznymi wyborami po 1989 r. Początków marketingu można doszukiwać się w wyborach delegatów na zjazd deputowanych ZSRR wiosną 1989 r., kiedy to wyborcy po raz pierwszy uzyskali możliwość niezależnego głosowania, a kandydaci, nienależący do partyjnej nomenklatury i elitarnych społecznych grup — możliwość wejścia do politycznej elity kraju poprzez status wybranego delegata".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4022
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gierula_Marketing_polityczny_w_wyborach_prezydenckich_.pdf581,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons