Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/405
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne - wprowadzenie do problematyki
Autor: Grzywna, Paweł
Słowa kluczowe: Health Security; Political Discourse; Human Security; Systemic Transformation
Data wydania: 2015
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 14 (2015), s. 105-121
Abstrakt: The aim of this paper is to present and analyze the concept of health security. The main categories conditioning the health security will be explained, including the security context of the sectoral approach. Furthermore, objective and subjective aspects of health security will be taken into consideration in this paper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/405
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Grzywna_Bezpieczenstwo_zdrowotne.pdf593,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons