Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4051
Title: Obywatel Parnasu : sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza
Authors: Giełdoń-Paszek, Aleksandra
Keywords: Jarosław Iwaszkiewicz; krytyka i interpretacje; sztuka w literaturze
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autorka monografii ukazuje, jak istotną rolę odgrywała sztuka w kształtowaniu się światopoglądu estetycznego jednego z najważniejszych literatów polskich okresu międzywojnia i czasów powojennych. Iwaszkiewicz należał do twórców o nieprzeciętnej kulturze artystycznej, czego naturalną konsekwencją była obecność sztuki oraz problematyki z nią związanej w jego utworach prozatorskich i poetyckich. Ważne miejsce w biografii pisarza zajmowały również podróże, które można nazwać podróżami kulturowymi, nawiązującymi do dziewiętnastowiecznej tradycji tego gatunku. Przywołując bogatą literaturę przedmiotu, Autorka stara się przeprowadzić „klasyfikację topograficzną” podróży artysty, niezwykle cierpliwie i detalicznie analizując poszczególne etapy, miejsca, rodzaje podróżniczych doświadczeń. Książka skierowana jest do czytelników znających dorobek i biografię pisarza. Napisana przez historyka sztuki prezentuje nieco inne niż literaturoznawcze spojrzenie na sylwetkę twórcy ze Stawiska.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4051
ISBN: 9788322622407
9788380120266
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gieldon_Paszek_Obywatel_Parnasu.pdf3,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons