Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/407
Tytuł: Prognozy demograficzne dla Polski do roku 2050 - analiza wybranych aspektów procesu starzenia się populacji
Autor: Zasępa, Bożena
Słowa kluczowe: Demography; Population Aging; Population Forecasts; Poland
Data wydania: 2015
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 14 (2015), s. 81-104
Abstrakt: The article concerns the prospects of demographic growth of Poland to 2050, based on the results of the latest forecast GUS (2014), Eurostat and the United Nations (2012). A characteristic feature of population change in the world, is the intensification of the process of aging of the population, but his special character applies to highly developed countries. Quantitative analysis of the available data indicates that Poland will become one of the oldest countries in Europe. Depending on the forecast, the decrease in population by 2050 will be between 3,6 - 4,5 million. However, fundamental changes will concern the structure of the population by age. All the indicators of population aging clearly show, that in the analyzed term Poland will have experience the demographic crisis — hyper aging. Its consequences will concern to many areas of social, economic and political life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/407
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zasepa_Prognozy_demograficzne_dla_Polski_do_roku_2050.pdf653,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons