Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4072
Title: Studia nad filogenezą języka i mowy jako zwierciadło, w którym przeglądają się nowoczesne koncepcje lingwistyczne
Authors: Nowak, Tomasz
Keywords: phylogenesis of language and speech; biolinguistics; predispositions / preadaptations; models of language and speech evolution
Issue Date: 2017
Citation: Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, 2017, nr 18, s. 81-113
Abstract: The article involve several chapters. First, the author formulates the problem of the birth of language and speech, initiates reflection on the origins of language and speech, and presents the science of language and speech evolution. Secondly, the author discusses the results of biolinguistic research: the author describers in particular two issues: processes and models of language evolution, namely, predispositions and preadaptations, levels and stages of language and speech evolution, evolutionary- structural concepts of language, and evolutionary-functional concepts of speech. Third, the author is considering the problem of biological and cultural co-evolution of language and speech.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4072
ISSN: 2081-397X
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Studia_nad_filogeneza_jezyka_i_mowy.pdf455,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons