Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4078
Title: Poza genami, poza kulturą : komunikacja ponadzmysłowa zwierząt? : kilka uwag o książce Ruperta Sheldrake'a
Authors: Tymieniecka-Suchanek, Justyna
Keywords: Rupert Sheldrake; "Niezwykłe zdolności naszych zwierząt"
Issue Date: 2016
Citation: Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, 2016, nr 17, s. 187-194
Abstract: Recenzja książki Rupert Sheldrake, Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, przeł. K. Chmiel, Warszawa 2001, ss. 366.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4078
ISSN: 2081-397X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymieniecka_Suchanek_Poza_genami_poza_kultura.pdf473,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons