Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/408
Tytuł: Republika australijska - zarys problemu
Autor: Kandzia, Agnieszka
Słowa kluczowe: Republic; Political Problem; Constitutional Referendum; Australia; Republican Movement
Data wydania: 2015
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 14 (2015), s. 67-77
Abstrakt: „Australian Republic” project is current political problem in Australian politics for over two hundred years. It was born, when Australia was a penal colony. It was developed for years, and nowadays it still arouses great emotions. The constitutional referendum, which was held in 1999, has shown that Australians are not ready for a republic and rejection of British monarchy as a head of state. There are still a lot of debates and discussions about this project. Republicans prepare to the next steps and activities. Republican movement has changed for years. This article shows the short history of Australian republicanism, current concepts and the public opinion support.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/408
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kandzia_Republika_australijska.pdf533,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons