Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/411
Title: [Recenzja] Nick Dyer‑Witheford: Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex
Authors: Kantyka, Zbigniew
Keywords: Recenzja; Cyber-Proletariat
Issue Date: 2015
Citation: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 15 (2015), s. 299-302
Abstract: Recenzja książki pt.: Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex. Recenzowana praca zawiera próbę charakterystyki i wyjaśnienia skomplikowanej sytuacji, która ujawniła się szczególnie intensywnie w kontekście głębokiego kryzysu ekonomicznego lat 2008—2009. Przyniósł on nasilenie się konfliktów we wszystkich sferach życia społecznego i w różnych rejonach świata, wskazując wyraźnie, jak daleko utopijna jest wizja końca wieku ideologii budowana na optymistycznej ocenie ładu zbudowanego na zasadach liberalnej demokracji. Swoje rozważania Nick Dyer‑Witheford skonstruował problemowo wokół dziesięciu kluczowych pojęć definiujących, w jego przekonaniu, podstawowe właściwości i problemy epoki końca XX i początku XXI wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/411
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kantyka_Nick_Dyer‑Witheford_Cyber-Proletariat.pdf442,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons