Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/411
Tytuł: [Recenzja] Nick Dyer‑Witheford: Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex
Autor: Kantyka, Zbigniew
Słowa kluczowe: Recenzja; Cyber-Proletariat
Data wydania: 2015
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 15 (2015), s. 299-302
Abstrakt: Recenzja książki pt.: Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex. Recenzowana praca zawiera próbę charakterystyki i wyjaśnienia skomplikowanej sytuacji, która ujawniła się szczególnie intensywnie w kontekście głębokiego kryzysu ekonomicznego lat 2008—2009. Przyniósł on nasilenie się konfliktów we wszystkich sferach życia społecznego i w różnych rejonach świata, wskazując wyraźnie, jak daleko utopijna jest wizja końca wieku ideologii budowana na optymistycznej ocenie ładu zbudowanego na zasadach liberalnej demokracji. Swoje rozważania Nick Dyer‑Witheford skonstruował problemowo wokół dziesięciu kluczowych pojęć definiujących, w jego przekonaniu, podstawowe właściwości i problemy epoki końca XX i początku XXI wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/411
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kantyka_Nick_Dyer‑Witheford_Cyber-Proletariat.pdf442,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons