Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4111
Title: Jak smakuje tożsamość?
Authors: Kunce, Aleksandra
Keywords: tożsamość
Issue Date: 2004
Citation: Teksty z Ulicy. Zeszyt kulturoznawczy, 2004, nr 8, s. 8-20
Abstract: TOŻSAMOŚĆ to pojęcie, które w logice jest ostentacyjnie jednoznaczne. Według prawa tożsamości z każdego zdania wynika przez implikację samo to zdanie. Powyższe reguły przeniesione na grunt metafizyki owocują konstatacją, że „w przeciwieństwie do identyczności (idem), gdzie jeden byt jest identyczny z innym bytem, w tożsamości metafizycznej jest on identyczny z samym sobą (ipse)”1 . Wskazuje na to, co jest identyczne z samym sobą i niczym innym2 . Logika wyznacza tożsamości pewne miejsce w ruchu myśli. Ale sam ruch logicznego stanowienia staje się w końcu zabiegiem retorycznym — żonglerką myślową. Dlatego bez względu na ten logiczny rodowód - w myśl którego „każdy przedmiot jest tym czym jest i niczym innym”3 – postarajmy się, nawet za cenę wieloznaczności, zastanowić się nad różnorodnym TYM SAMYM.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4111
ISSN: 2081-397X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunce_Jak_smakuje_tozsamosc.pdf281,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons