Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4124
Title: Kompetencje społeczne wychowanków placówek opiekuńczo‑wychowawczych
Other Titles: Social competences of learners from care-educational institutions
Authors: Gawlik, Ewa
Keywords: social competences; care‑educational; mild intellectual disability
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Fajfer-Kruczek (red.), "Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym" (S. 117-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 20 (1/2015);
Abstract: What is explored in this article are the issues of social competences of learners in care‑educational institutions. The studies are presented of the level of social competences of the charges in child care homes in the intellectual norm and the charges with mild intellectual disability. The theoretical‑cognitive research goal was recognizing and investigating the determinants of social competences in care‑educational institutions. Moreover, the presented diagnosis of the level of the charges’ social competences and their determinants may contribute to prevention and levelling of social marginalization and might enhance higher standards in the functioning of child care homes. The studies shown in the article indicate that the lack of social competences of children and youth from care‑educational institutions may result in many problems, also social ones – such as e.g. learned helplessness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4124
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawlik_Kompetencje_spoleczne_wychowankow_placowek.pdf333,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons