Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/413
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”
Authors: Czornik, Katarzyna
Lakomy, Miron
Keywords: Sprawozdanie z Konferencji; Bezpieczeństwo Polski; Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Issue Date: 2016
Citation: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 17 (2016), s. 312-317
Abstract: W dniu 10 grudnia 2015 roku Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zorganizowały konferencję naukową na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na temat: „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”. W konferencji uczestniczyli czołowi badacze stosunków międzynarodowych z największych ośrodków akademickich naszego kraju (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Szkolenia Obrony przez Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej, Uczelni Łazarskiego, Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/413
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czornik_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej_Bezpieczenstwo.pdf430,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons