Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4146
Title: Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych : podręcznik dla studentów języka francuskiego
Authors: Sułkowska, Monika
Keywords: gramatyka języka francuskiego; podręcznik języka francuskiego
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Zagadnienie poprawnego używania trybów i czasów w języku francuskim stanowi jedną z najbardziej kłopotliwych kwestii w nauce tego języka przez Polaków, toteż aby ułatwić Odbiorcy zrozumienie przedstawionych w podręczniku problemów, komentarz gramatyczny napisano w języku polskim." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4146
ISBN: 9788380123755
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sulkowska_czasy_i_tryby_we_francuskich_zdaniach_podrzednych_[2014].pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons