Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4191
Title: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego jako przykład organizacji "uczącej się"
Authors: Pyka, Robert
Keywords: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2015
Citation: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" T. 6 (2015), s. 267-274
Abstract: "Publikacja kolejnego tomu „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” jest okazją do przedstawienia Szanownemu Czytelnikowi aktywności śląskiego środowiska socjologicznego, wykraczającej w sposób naturalny poza zawartość niniejszej publikacji. Mamy bowiem za sobą kolejny rok wytężonej pracy w obszarze naukowego zgłębiania kluczowych zagadnień i problemów społecznych Górnego Śląska. Rok 2014 był także dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego czasem intensywnej pracy „nad sobą” w kontekście wyzwań, przed jakimi staje obecnie szkolnictwo wyższe w Polsce. Pośród nich wymienić należy przede wszystkim nowe uwarunkowania finansowania nauki, ale także niekorzystną sytuację demograficzną i zmiany na ryku pracy." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4191
ISSN: 0072-5013
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyka_Instytut_socjologii_uniwersytetu_slaskiego_jako.pdf510,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons