Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4234
Title: Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych
Authors: Rahmonov, Oimahmad
Keywords: Pustynia Błędowska; rośliny na pustyni; gleby pustynne; sukcesja ekologiczna
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Szata roślinna, a także pokrywa glebowa stanowią efekt wzajemnych związków między komponentami środowiska przyrodniczego, takimi jak skała macierzysta, ukształtowanie terenu, klimat oraz stosunki wodne. Te zależności mają charakter sprzężenia zwrotnego. Dlatego badania nad roślinnością bez uwzględnienia gleby oraz innych cech siedliska nie pozwalają dobrze poznać przemian zachodzących w fitocenozie. Procesom sukcesji roślinności na piaskach poświęcono wiele prac. Natomiast niewiele je st opracowań, w których uwzględniono ścisły związek między stadiami rozwoju roślinności i gleb. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4234
ISBN: 9788322616376
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rahmonov_Relacje_miedzy_roslinnoscia_i_gleba.pdf7,92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons