Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKowalczewska-Grabowska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-06-06T06:15:27Z-
dc.date.available2018-06-06T06:15:27Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationK. Borzucka-Sitkiewicz, K. Kowalczewska-Grabowska (red.), "Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych : (w wymiarze edukacyjnym)" (S. 13-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322622216-
dc.identifier.isbn9788380122413-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4267-
dc.description.abstractPrzekształcanie środowiska z punktu widzenia realizacji zadań pomocy ludziom w rozwoju wymaga projektowania działań umożliwiających zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w różnych fazach życia i różnorodnych sytuacjach życiowych (w pracy, nauce, zabawie, czasie wolnym, w miejscu zamieszkania, rodzinie, grupie rówieśniczej i towarzyskiej, działalności kulturalnej i różnych formach aktywności ludzkiej). Działania te odnoszą się również do całych grup czy zbiorowości. Z wymienionych względów w artykule szczegółowej analizie zostanie poddany stopień realizacji celu nr 12 Narodowego Programu Zdrowia, a mianowicie „aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa”, w wymiarze województwa śląskiego oraz zostaną zaprezentowane szczegółowe działania podjęte i zrealizowane w dwóch miastach województwa śląskiego: Chorzowie i Tychach. Podjęta problematyka badawcza wymagała zastosowania metody monografii terenowej oraz techniki analizy dokumentów. Wykorzystane do badań dokumenty uzyskano z Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz z Urzędów Miast Chorzowa i Tychów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectNarodowy Program Zdrowiapl_PL
dc.subjectpromocja zdrowiapl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.titleRealizacja wybranych założeń Narodowego Programu Zdrowia w wymiarze lokalnympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalczewska_Grabowska_Realizacja_wybranych_zalozen_Narodowego_Programu_Zdrowia.pdf470,59 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons