Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4276
Title: Zakończenie
Authors: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Keywords: edukacja zdrowotna; promocja zdrowia
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Borzucka-Sitkiewicz, K. Kowalczewska-Grabowska (red.), "Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych : (w wymiarze edukacyjnym)" (S.167-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zakończenie książki "Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych : (w wymiarze edukacyjnym)" pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz oraz Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej. W pracy poruszane są określone problemy zdrowotne, analizowane jednak z perspektywy edukacyjnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4276
ISBN: 9788322622216
9788380122413
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_Zakonczenie.pdf276,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons