Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLibor, Grzegorz-
dc.date.accessioned2018-06-06T08:28:14Z-
dc.date.available2018-06-06T08:28:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationG. Libor, D. Nowalska-Kapuścik (red.), “Poor Europe : the problem of poverty in chosen European countries” (s. 259-269). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788380125803-
dc.identifier.isbn9788380125810-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4278-
dc.description.abstractGłównym celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie problemu ubóstwa w Walii, który wydaje się dość specyficzny z uwagi na ograniczenia możliwości zarówno rządu walijskiego, jak i Zgromadzenia Narodowego Walii, spowodowane przez zjawisko dewolucji władzy, w walce z negatywnymi skutkami i źródłami problemu. Dewolucja nie tylko umożliwiła powstawanie owych ograniczeń, ale również dała organom władzy pewne kompetencje, które nadal bardzo różnią się od „normalnych” i pozostawiają wiele do życzenia. W tych wyjątkowych okolicznościach władze walijskie muszą radzić sobie z różnego rodzaju problemami, na przykład wynikającymi z ubóstwa. Najbardziej istotne kwestie to ubóstwo wśród dzieci oraz wysoki wskaźnik braku aktywności gospodarczej wśród mieszkańców Walii. Ze względu na wyżej wspomniane bariery prawne rząd walijski przygotowuje wszystkie swoje strategie, zakładając udział organizacji pozarządowych, które nie są zależne od tego rodzaju ograniczeń.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectubóstwo w Waliipl_PL
dc.subjectprzeciwdziałanie ubóstwupl_PL
dc.titleWalespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libor_Wales.pdf303,38 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons