Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4279
Title: Wstęp
Authors: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Keywords: edukacja zdrowotna; promocja zdrowia
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Borzucka-Sitkiewicz, K. Kowalczewska-Grabowska (red.), "Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych : (w wymiarze edukacyjnym)" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp do książki "Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych : (w wymiarze edukacyjnym)" pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz oraz Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej. W pracy poruszane są określone problemy zdrowotne, analizowane jednak z perspektywy edukacyjnej. W tym kontekście treści te mają swój wymiar profilaktyczny. Wpisują się jednak także w obszar charakterystyczny dla promocji zdrowia z uwagi na fakt, że promocja zdrowia jest globalną strategią działań na rzecz zdrowia, której niezbędny i kluczowy element stanowi edukacja zdrowotna.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4279
ISBN: 9788322622216
9788380122413
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_Wstep.pdf324,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons