Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4309
Title: Zabawa w mieście: przypadek shoefiti
Other Titles: Play in the town: on an ex ample of shoefiti
Authors: Szalbot, Magdalena
Keywords: shoefiti; zabawa; miasto; play; town
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 15 (2015), s. 167-178
Abstract: Tekst wpisuje się w nurt badań nad zachowaniami ludycznymi realizowanymi w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta. Przedmiotem opisu i analizy jest zjawisko funkcjonujące w Internecie pod nazwą shoefiti. W artykule rozpatruję praktykę rzucania powiązanych sznurowadłami butów na kable energetyczne lub telefoniczne w kategoriach zachowania ludycznego, przedstawiam wyniki przeprowadzonych dotychczas badań oraz wskazuję dalsze możliwości badawcze.
Description: The paper is a voice in the current of research on ludic behaviour realized within the social and cultural space of the contemporary city. The object of study is a phenomenon known on the Internet as shoefiti. The article approaches the practice of throwing shoes tied together with shoe strings onto electric or telephone cables as a category of ludic behaviour. I present the results of existing studies and indicate further research possibilities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4309
ISSN: 1506-5790
Appears in Collections:Artykuły (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_Zabawa_w_miescie_przypadek_shoefiti.pdf543,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons