Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4313
Tytuł: Strukturalne następstwa cyfryzacji w niemieckim systemie medialnym
Autor: Oniszczuk, Zbigniew
Słowa kluczowe: mass media; cyfryzacja; komunikowanie masowe; konwergencja mediów; niemiecki system medialny
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z. Oniszczuk (red.), “Systemy medialne w dobie cyfryzacji : kierunki i skala przemian” (s. 9-20). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The process of digitalization has been bringing about changes in contemporary mass communication. The systematic researches on the effects of mass media having been conducted in West Germany since the 70s of the twentieth century point out to significant structural and functional transformations of the German system media. The article draws special attention to increasing social importance of the Internet, whose development has become a catalyst for the aforementioned changes. What is vital, the opinion of the users about the functional importance of the media has also changed. The Internet has become, along with television, the most important medium of entertainment and information. In turn, the Internet activity of big magazine and newspaper publishers, manifesting primarily in the creation of local information portals and online editions of the newspapers, led to the consolidation of local and regional media markets. Thus, the taking place changes constitute an essential challenge for the German media policy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4313
ISBN: 9788380125704
9788380125711
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Oniszczuk_Strukturalne_nastepstwa_cyfryzacji.pdf470,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons