Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4333
Title: Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów
Authors: Rodek, Violetta
Keywords: samokształcenie; edukacja; studenci; pedagogika
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Zachodzące we współczesnej rzeczywistości zmiany, postęp technologiczny oraz procesy urbanizacji, globalizacji i modernizacji sprawiają, że człowiek staje przed koniecznością sprostania czy przystosowania się do wymogów współczesnego świata. Rozwój społeczeństwa wiedzy — społeczeństwa uczącego się — ukazuje potrzebę ciągłego doskonalenia i uaktualniania własnych kompetencji, a także poszerzania kwalifikacji, aby móc zaistnieć na rynku pracy. Stąd też szczególnego znaczenia nabiera dziś edukacja ustawiczna, a głównym jej procesem staje się autoedukacja. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4333
ISBN: 9788380122567
9788380122574
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodek_Stan_i_uwarunkowania_autoedukacji.pdf5,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons