Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4335
Title: Sociologizing corruption risk : organizational, agential and cultural determinants of public sector malfeasance
Authors: Burzyński, Jan
Burzyński, Tomasz
Górny, Andrzej
Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: celnicy; korupcja; socjologia
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Publikacja stanowi socjologiczne spojrzenie na problematykę zagrożenia zachowaniami korupcyjnymi w instytucjach państwowych na przykładzie Służby Celnej RP. Istotą pracy jest przyjęcie możliwie szerokiej, wielopłaszczyznowej perspektywy na problem ryzyka korupcyjnego, w której zawierają się organizacyjne, podmiotowe oraz kulturowe uwarunkowania tego złożonego zjawiska społecznego. Przyjęcie takiej optyki badawczej umożliwia jednocześnie wpisanie niniejszej pracy w te nurty myśli socjologicznej, w których przyjmuje się założenie o konieczności wychodzenia poza sztywne ramy metodologii tradycyjnej, która opiera się na rozgraniczeniu między podmiotowością jednostek a strukturalno-systemowymi wymiarami życia społecznego. Książka jest adresowana do wszystkich osób, które są zainteresowane socjologią pracy, socjologią przestępczości, czy też ogólnie pojmowaną socjologią empiryczną. Wydanie publikacji w języku angielskim oznacza również, że tezy i obserwacje w niej zawarte mogą okazać się przydatne dla profesjonalistów badających problemy korupcji w ramach struktur Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4335
ISBN: 9788322623855
9788322623862
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burzynski_Sociologizing_corruption_risk.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons